Persoonlijke organisatie
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Persoonlijke organisatie

“Meer voor elkaar krijgen en minder stressen”.

Een dag werken aan de upgrade van je persoonlijke organisatie, en time management (waar je wél tijd voor hebt).

 

  • Verwachtingen: welke verbeteringen willen de teamleden in de wijze waarop men het werk en de tijd beheert ?
  • Wat is/was meest productieve en genietbare tijd ? Focus, richting en volgende stap kunnen zetten.
  • De innerlijke poortwachter. Hoe omgaan met de niet aflatende stroom van informatie en werk dat binnenkomt ?

-         Wat binnen laten en hoe sorteren ?

-         Heroriënteren, en een ‘positief neen’.

  • Plannen: om te kiezen en in actie te komen. Plannen op korte en op lange termijn. Focus scheppen voor uw week, uw dag.
  • Productief werken, en toch steeds bereikbaar zijn ? (voor anderen, voor e-mails)
  • Uw ‘best hopes’ voor de volgende maanden.

 

 


Reacties van deelnemers.

 

Op de vraag: ‘Wat heeft het meest bijgedragen ?’

 

 

“Hoe te plannen op middellange termijn en per week. Minder overplannen.”

 

 

 

“Het plan om ons overleg aan te passen aan de week- en dagcyclus.”

 

 

 

“De afspraken in verband met onze bereikbaarheid enerzijds (open deur, emails, e.d.) en ons geconcentreerd werken anderzijds.”

 

 

Wat zijn de sterke punten ?

 

 

“Oefenen in kleine groepjes.” “Participatie van de deelnemers optimal benut.” “Goede reactie op vragen van de deelnemers.”

 

 

 

 

“Benadering, zienswijze.” “Bruikbaar gereflecteerd naar de praktijk.” “Veel goede voorbeelden.”
“Het dwingt je om stil te staan bij de pijnpunten van je eigen werkorganisatie.” “Je kan zelf je eigen situatie beoordelen: praktische tips gekregen en met de groep besproken.

 

 Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?