(Blijven) Leren in organisaties.
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Opleiden met impact.
  • Opleiding voor of begeleiding van Learning & Development Professionals.

   - Aanbodsgerichte en vraaggestuurde organisatiemodellen voor opleiden in organisaties.

   - Hoe verzekert u zich ervan dat u de juiste opleidingstrajecten aanbiedt ?
Leerbehoeften detecteren vanuit drie invalshoeken: organisatiestrategie, evoluerende functies, performance begeleiding van medewerkers.

   - Opleidingsnoodzaak inschatten, prioriteiten bepalen in een opleidingsmix, opleidingsplannen hanteren, contracting met het management en de leidinggevenden.

   - Kiezen voor intern realiseren of uitbesteden van opleidingen, en concreet de eigen rol onderkennen in de samenwerking met interne of externe trainers.

   - Zicht op het ganse leerproces dat moet leiden tot performantie verbetering.

   . Een grondige voorstudie maken van een opleidingsnood en draagvlak scheppen door heldere doelen.

   . Design van een motiverend leertraject rekening houdend met recente inzichten over de psychologie van het leren en de werking van het brein.

   . Een variatie aan werkvormen en leerinstrumenten inschatten op hun waarden en hanteren in een ‘blended’ leertraject.

   . Opvolging en begeleiding als nazorg initiëren.

   . On the job training / werkplekleren als opleidingsstrategie concreet maken.

   . Een opleiding evalueren op verschillende niveaus (‘the new Kirkpatrick model’).

- Leren door ervaring, leren van anderen en formeel leren in de juiste verhouding (‘70/20/10’).

Hoe kunnen leidinggevenden ‘learning activators’ worden ? Rol en verantwoordelijkheden van de manager, de trainer en de deelnemer onderhandelen opdat er een transfer van de leerresultaten naar de werksituatie tot stand komt.

 


  •  Train the trainer, voor trainers, instructeurs, peters/meters.

   - Analyse van de leervraag, leidend tot leerdoelstellingen.

   - Principes van motiverend leren.

   - Opbouw van een leertraject dat vertrekt vanuit de ervaring van de lerende.

   - Activerende leervormen en de leercyclus van Kolb. Leerstijlen en hoe daar mee om te gaan.

   - Transfer van de leerresultaten naar de werksituatie.

   - De rol van de trainer bij de nazorg.

 Op maat voor: trainers, lesgevers, instructeurs, peters/meters.

 

 

Feedback op de opleidingen voor learning professionals:

“Héél wat bruikbare tips en tools. Een perfecte balans tussen theorie, praktijk en uitwisseling van kennis.”

“Zeer bruikbaar in de praktijk. Je krijgt een kader/structuur mee om het VTO beleid in je organisatie uit te bouwen !”

“De afwisseling in werkvormen, de doordachte opbouw en de praktijkopdrachten maken van deze cursus een echte aanrader.”

“De basisbeginselen worden stap voor stap zeer goed en duidelijk uitgelegd. Top lesgever !”

“Heel goed overgebracht en aangepast aan onze organisatie. Andere kijk op vorming, training en opleiding gekregen.”

“Laat het team samenwerken aan dezelfde doelstellingen met een eenvormige methodiek. Zeer goede trainer.” (Directeur).

“Positief: ervaring van anderen en reflectie van de trainer hierop.”

“Veel aandacht voor praktische toepassing achteraf.”

“Enthousiaste trainer, zoekt zelf constant naar voor onze praktijk bruikbare ‘recepten’, stimuleert de interactie.”

“Ik vind de materie die de trainer brengt zeer boeiend en praktijkgericht; en heb het gevoel dat ik er mee aan de slag kan, veel mee kan doen.”

“Goede voeling met de groep.”

“Goede trainer, altijd kans op interactie.”

“De reflectietijd tijdens de training deed ons al actief bezig zijn voor onze eigen organisaties.”

“Ik heb zeer veel en zeer bruikbare zaken bijgeleerd.”

“Trainer kent zijn vak.”

“En praktijkgericht én met voldoende theoretische onderbouwing.”

  

Publicatie:
Luk Dewulf & Philip Lievens (2004), Het 'leren' organiseren : Themaboek HRM, Kluwer Uitgevers, ISBN: 90-5928-748-7.
Dit boek onderzoekt hoe een organisatie het beste uit mensen kan halen door aandacht te besteden aan de wijze waarop mensen leren.
Hoe kunnen organisaties het 'leren' organiseren op zo'n manier dat het leren steeds meer deel uitmaakt van het werken ?
Hoe kunnen leerprocessen worden ingericht dat ze ertoe bijdragen dat medewerkers uit vrije wil en op een gemotiveerde manier die bekwaamheden verwerven waardoor ze waarde toevoegen aan de organisatie ?

 Opleiden met impact.
Ontwikkelingsgericht competentiebeleid.
Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?