Progressie gerichte coaching.
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Persoonlijke coaching .

Een oplossing bouwende coaching gaat slechts zo ver in op het probleem als nuttig is en richt zich vervolgens op de richting van de oplossing : wat willen we in de plaats ?

De focus ligt op:

de gewenste toekomst,

- op hulpmiddelen en krachtbronnen die kunnen aangesproken worden,

en de eerste stappen die kunnen gezet worden in de juiste richting.

Effect hiervan is dat mensen op hun waarde aangesproken worden, hoop ontwikkelen, en concrete acties gaan zien die het best in hun situatie passen.

 

Door oplossingsgericht te werken krijgen mensen :

een helderder beeld van hun doelstellingen,

een duidelijker zicht op hun mogelijkheden,

een groter gevoel van competentie,

en hulp om hun volle potentieel te kunnen benutten.

 

Persoonlijke progressie gerichte coaching is kortdurend van aard: +- 3 à 4 sessies, u bepaalt zelf wat u nodig heeft.


 Teamcoaching
Intervisie Supervisie Collegiale toetsing .
Persoonlijke coaching .
Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?