Progressie gerichte coaching.
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Intervisie Supervisie Collegiale toetsing .

Ook onder collega’s kunnen we een coachende rol opnemen.

Door onderlinge uitwisseling in een leergroepje van gelijken komen we tot leerinzichten en oplossingsrichtingen.

 

We bespreken cases met een focus op oplossingen, in 5 stappen :

- Onderzoek: situatie, context, intentie, wat gedaan ?, effect, leervraag.

Doel: Wat wil de collega bereiken ? (knelpunt ombuigen in een doel)  Wie zal dan wat merken ?

- Erkenning: Wat werkt reeds, wat maakt dat dit mogelijk was, drijvende krachten (van de persoon, uit de omgeving), wat valt ons in positieve zin op ?

Volgende stap: Ideeën over mogelijke volgende stappen van de inbrenger van de case, van de collega’s, wat werkt op andere plekken, te verwachten effecten.

Keuze: De inbrenger van de case drukt uit wat hij/zij meeneemt uit de bespreking en hoe hij/zij dit zal concretiseren.

 

Bij dit alles stellen we meer interessante vragen aan de collega dan adviezen te geven. Hij/zij is immers expert over zijn/haar situatie. Deze methode van werken maakt het mogelijk dat de collega zich realiseert wat voor keuzen hij/zij heeft, en daar ook eigenaar van is. Vanuit de drijvende krachten zullen stappen volgen.

 
Feedback van deelnemers aan intervisie onder leidinggevenden:

Wat waardeert u bijzonder ?

“Het samen nadenken en reflecteren, waarbij je uitgedaagd wordt de juiste vragen te stellen en je eigen houding bij te sturen afgestemd op de medewerker. De vragen van de anderen en de inzichten die zij bijbrengen geeft je stof tot nadenken. Het is goed en zeker nodig dat we hier bewust tijd voor maken.”

“Ik waardeer in het bijzonder de positieve benadering en oplossingsgerichte methode”.

“De onderlinge openheid maakt dat dit werkt. Het heeft ook een teamvormend effect.”

“De open sfeer en ook het humor element werken relativerend.”

 

 Teamcoaching
Intervisie Supervisie Collegiale toetsing .
Persoonlijke coaching .
Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?