Progressie gerichte coaching.
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Teamcoaching

In moeilijke tijden worden aan diensten en afdelingen zware uitdagingen gesteld. Reeds enkele tientallen jaren legt men de nadruk op de rol van de leidinggevende en zijn leiderschapsstijl. Echte prestaties zijn echter vooral teamprestaties.

ü  Nemen we allen eigenaarschap op ?
ü  Weten we onze sterkten te benutten ?
ü  Trekken we aan hetzelfde koord ?
ü  Werkt ook het team aan zijn voortdurende  verbetering ? Leren we uit ons proces ?

Hoe uitdagender de teamopdracht, hoe sterker de nood aan een gedragen teamvisie.

 

Een teamdag kan zinvol bijdragen aan een teamvisie.  Aan de hand van de progressiegerichte methodiek (of ‘solution focus’) komen volgende stappen aan bod:

ü  Verwachtingen en doelen van de teamleden. Wat zijn onze ‘best hopes’ ? Prioritaire onderwerpen.
ü  Erkenning van wat goed werkt in het realiseren van de missie van het team. Successen en hun achterliggende sterkten en krachtbronnen, hoe die te consolideren.
ü  Bekommernissen. Gewenste toekomst van het gezamenlijk functioneren. Hoe zullen we op ons best zijn ? Hoe zou dit nuttig zijn voor onze afnemers ?ü  Hoe zullen we daar geraken ? (kritische succesfactoren)
ü  Positieve acties met betrekking tot deze kritische succesfactoren. We make it happen.

-  Wat zou een perfecte toekomst zijn, wat zijn we dan ?

-  Waar staan we nu ? Waarop kunnen we steunen ? Hoe kunnen we verder bouwen op wat de drijvende krachten zijn ?

-  Wat geeft energie om op dit thema vooruit te geraken ?

-  Volgende kleine stappen om deze visie te leven ?

ü  De bijdrage van elk van de teamleden. Waar is iemand goed in ? Wat motiveert ? Wat kan stretchen ?
ü  Welke bijdragen zullen elk van de teamleden ondernemen om een kritische succesfactor vooruit te helpen ? Persoonlijke missie.
ü 
Hoe zullen we dit opvolgen ?Resultaten van deze teamcoaching :

ü  het helpt om de moed op te brengen zich door moeilijke tijden te slaan,

ü  het levert een grotere betrokkenheid,

ü  meer klaarheid over individuele bijdragen,

ü  grotere groepssamenhang door betere communicatie,

ü  en een grotere ondersteuning door collega’s.

 

Praktisch bestaat de begeleiding uit:

·         een intake met de teamleider en een paar teamleden,

·         een teamdag

·         een opvolgingssessie

 

Een ideale formule voor uw teambuilding.  

Team up !

   

Reacties van deelnemers.

Op de vraag: ‘Wat heeft het meest bijgedragen ?’

“Reflectie met het ganse team waardoor concrete teamafspraken gemaakt worden.”

“Onze gezamenlijke visie over wat kan gedaan worden, en onze collectieve aanpak.”

 “Dat we elk onze eigen doelstellingen konden bepalen.”

“Het krijgen van feedback van collega’s was zeer verhelderend.”

“Meer zelf inzicht gekregen door de handige tips van collega’s. Hier zal ik naar handelen.”

Op de vraag : 'Wat zijn de sterke punten ?'

“Oefenen in kleine groepjes.” “Participatie van de deelnemers optimal benut.” “Goede reactie op vragen van de deelnemers.”

“Benadering, zienswijze.” “Bruikbaar gereflecteerd naar de praktijk.” “Veel goede voorbeelden.”

 “Bruikbare materie, voldoende interactie, tijd voor overleg en reflectie.”


 Teamcoaching
Intervisie Supervisie Collegiale toetsing .
Persoonlijke coaching .
Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?