Communicatie en samenwerking optimaliseren.
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Training van oplossingsgerichte communicatie en samenwerkingsvaardigheden.

We neigen er soms toe om het met elkaar over de problemen en hun oorzaken te hebben. Het effect daarvan is dat het probleem groter wordt, de schuld bij bepaalde personen leggen en defensief gedrag oproepen.

Een progressie gerichte aanpak gaat slechts zo ver in op het probleem als nuttig is en richt zich op de richting van de oplossing. Het legt de focus op de gewenste toekomst, op hulp- en krachtbronnen die kunnen aangesproken worden, en op de eerste stappen die kunnen gezet worden in de juiste richting. Het effect hiervan is dat mensen op hun waarde aangesproken worden, hoop ontwikkelen en zelfs concrete acties zien. Motiverend !

 

Door oplossingsgericht te werken krijgen mensen meer hoop op vooruitgang, grotere toegang tot hun creatieve vermogens, een groter gevoel van competentie, een duidelijker zicht op hun mogelijkheden en op volgende te zetten stappen.

Deze ‘Solutions focus’ kan geconcretiseerd worden in verscheidene communicatie en samenwerkingsvaardigheden die we in deze training exploreren en vooral inoefenen.

 

Inhoud van de trainingen :

 

Module 1. Positieve gesprekken.

Een goede relatie en wederzijds vertrouwen is niet alleen afhankelijk van de ‘chemie’ tussen mensen (“het klikt’). Je kan er iets aan doen !

Een constructieve mindset aanwenden. Probleemgesprek versus Oplossingsgesprek.

Problemen ombuigen naar wensen en doelen. Onderscheiden van beperkingen en problemen.

- Een positief gesprek voeren door de goede vragen te stellen.

- Mensen in beweging brengen, motiveren tot … :

. Een toerist, een klager of een klant ?

. Eerder leiden en aansturen of een coachend gesprek voeren ?

- Oplossingsgericht aansturen.

Een oplossingsgericht coachend gesprek.

. Een gesprek openen en in een richting zetten. Wens of doel. (Platform)

. Gewenste toekomst visualiseren.

. Waar staan we reeds ? Bouwen op wat werkt.

   Erkennen van hulpmiddelen in de omgeving en                           pluspunten in de persoon.

. Eerstvolgende kleine acties. De kracht van de volgende kleine stap.

. Het follow up gesprek.

De principes van deze gespreksaanpak met een constructieve focus op progressie maken.

- Posities in de interactie.

 

Module 2. Oplossingsgerichte samenwerkingsvaardigheden.

-  Successen onderzoeken en er op verder bouwen.

.  Aandacht voor successen doet hoop leven, draagt er toe bij dat anderen er van leren en dat er een motiverende werksfeer ontstaat.

.  Hoe schep je een werksfeer die aandacht geeft aan successen ?

-  Het oplossingsgerichte denkkader (Solutions Focus) en haar toepassingen in teams en organisaties.

-  Constructief feedback geven, op een wijze die aanvaard wordt en stimuleert om er iets aan te doen.

.  Feedback uitstellen ?

.  Drie aanpakken van feedback geven. Een voorstel doen of iemand activeren tot een eigen voorstel ?

.  Feed forward is verfrissender dan feedback.

.  Wanneer was het wel OK ? Waardering uiten en compliment geven.

-  Defensief of constructief reageren op weerstand en kritiek.

.  Reculer pour mieux sauter.

.  Omgaan met kritiek op uw persoon.

-  Reageren op moeilijke en uitdagende vragen en beweringen.

-  Van moeilijke naar constructieve performance of functioneringsgesprekken.  Een positief verschil laten werken.

-  Eigen case.

 Trainingsmethode :

-  Informatieve inputs.

-  De nadruk ligt op een gespreksmethode waartoe we veel oefenen in gespreksvaardigheden in 1 op 1 gesprekken (module 1) en kleine groepen (module 2).

-  Behandeling van eigen situaties in de oefeningen.

 

-  2 à 4 dagsessies, al naargelang uw leerdoelen.

 

Doelgroep :

-  Al wie een gewaardeerd teamlid wil zijn.

-  Professionals, leidinggevenden en managers, teamleiders, coaches, stafmedewerkers, projectleiders.

-  Service verleners, zorgverleners.

 

 Feedback op de trainingen :

“Helder, met kennis van zaken en praktijkervaring.”

“Goed gekaderde analyse van de verschillende aspecten om iemand aan te spreken, grondige training.”

“Duidelijk, overzichtelijk.”

“Veel nuttig tips meegekregen die ik zeker en zo snel mogelijk in de praktijk zal brengen.”

“Interactief, concrete voorbeelden, grondige training.”

“Goede mogelijkheden om eigen ervaringen en cases voor te leggen.”

“Zeer bruikbaar in mijn dagelijkse werking.”

“Boeiende en onmiddellijk toepasbare cursus in het dagelijkse bedrijfsleven.”

“Een opleiding die zuurstof geeft om problemen op een andere manier te leren benaderen. Het is praktisch opgevat met een brede waaier van tools om direct mee aan de slag te gaan.”

“Ervaren en aangename lesgever. Gemoedelijke sfeer. Interessante uitwisseling met medecursisten, en goed omkaderd.”

“De vele oefeningen en de resultaten hiervan geven zin om dit toe te passen.”

“Motiverend, open minded, positief begeesterend.”

“Klantgericht, de trainer houdt rekening met onze noden en organisatie.”

“Heel interactief, de oefeningen zijn soms confronterend, maar wel altijd positief.”

“Zeer bruikbaar. Ga er werk van maken om dit onmiddellijk toe te passen.”

“Een werkwijze die ik zeker zal toepassen.”

 Training van oplossingsgerichte communicatie en samenwerkingsvaardigheden.
Een gedragen toekomstvisie en strategie vormen.
Betrokkenheid bij verandering.
Constructieve samenwerking tussen afdelingen.
Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?