Communicatie en samenwerking optimaliseren.
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Betrokkenheid bij verandering.

Bereidheid tot veranderen ontstaat als de noodzaak is bewezen, de richting duidelijk is, mensen gehoord worden en er een gevoel van vertrouwen en haalbaarheid is. Dit vergt een volledige aanpak van het veranderingsproces in een zorgvuldig evenwicht tussen leiderschap en draagvlak scheppen. Een draagvlak bereiken we door een zorgvuldig opgezette communicatie naar de betrokkenen, mensen willen het “zien zitten”. Weerstand is niet abnormaal, afstand nemen van het oude gaat niet zonder slag of stoot, en deze tekens tonen dat mensen bekommernissen hebben.

Begeleiding van co-creatie met aandacht voor:

- het besef van de noodzaak,

- leiderschap in het veranderingsproces,

het participatief uitwerken van oplossingen,

- planning, uitvoering, opvolging en consolideren van de stappen.

 
Feedback van deelnemers :

“Een meerwaarde is uw goed evenwicht tussen voldoende verbinding maken én intussen toch voldoende afstand behouden. Door dit evenwicht kon je het proces aansturen en bijsturen.” (Directeur)

“Je wist uit de inbreng van de medewerkers het constructieve materiaal te distilleren (ook al werd het wel eens minder positief geformuleerd).“ (Beleidsmedewerker)

“Je inzicht in mensen en situaties heeft me soms geweldig verrast.” (Beleidsmedewerker)

“We hebben wat er leeft omgezet in constructieve oplossingen.” (Leidinggevende)

“Er is veel uit de medewerkers zelf gekomen. Ze hebben een punt. Het heeft me geholpen om structuur te brengen.” (Leidinggevende)

“We hebben gewerkt vanuit een visie naar een aantal elementen. Het heeft me een vernieuwde kijk gegeven, ondermeer op de diversiteit in onze organisatie. Mooi werk, en dit op een half jaar tijd.” (Leidinggevende)

“We hebben elementen behandeld waarin het geheel samenkomt, ik heb nu meer een organisatiebril op.” (Stafmedewerker)

“We hebben zeer goede concrete actiepunten.” (Leidinggevende)

“Humor kreeg een ontwapenende en soms ontladende rol toebedeeld.” (Beleidsmedewerker)

 Training van oplossingsgerichte communicatie en samenwerkingsvaardigheden.
Een gedragen toekomstvisie en strategie vormen.
Betrokkenheid bij verandering.
Constructieve samenwerking tussen afdelingen.
Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?