Communicatie en samenwerking optimaliseren.
Philip Lievens
Trainer Consultant Coach
Een gedragen toekomstvisie en strategie vormen.

Strategie workshops ‘Future Search’. Met de methodiek van co-creatie.

Als organisaties opteren voor een door de medewerkers en stakeholders gedragen strategie vereist dit visie-werk met een ruimere groep mensen.

Dit is tevens een ideale stap bij fusie van organisaties of afdelingen.

 

  • Eerste sessie van een dag : Werken aan een ‘Toekomstvisie’.

- Vanuit de Missie van de organisatie gaan we op zoek naar ‘wat werkt’, successen en sterkten.

We koppelen dit tevens aan een eerste beeldvorming over ‘wat anders kan’.

- Vervolgens houden we input rondetafels met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders of belanghebbenden.

Hoe is de organisatie nu nuttig ? Hoe zou het er uit zien als de organisatie een nog nuttiger wordt ? Wat zou dat opleveren, welke voordelen ?

Alle deelnemers reflecteren over wat zij opsteken uit het perspectief van de verschillende belanghebbenden.

- Zo komen we bij de Gewenste toekomst, en vooral de vraag: door middel van welke mogelijke strategische acties zullen we deze toekomst bereiken ?

  • Tweede sessie van een halve dag : ‘We make it happen. Positieve strategische acties.’

- Onder de mogelijke strategische acties worden de prioriteiten gewogen.

- Rond de prioritaire strategische thema’s worden taakgroepen gevormd. Deze worden gecoacht met een oplossing bouwende methode:

   . Perfecte toekomst.

   . Waar staan we nu ?

   . Drijvende krachten: hulpmiddelen, sterkten.

   . Volgende stappen.

- We ronden dit af met afspraken over de coördinatie van deze projectmatige acties.
  • Na een 6-tal weken hebben we een Opvolging sessie van een halve dag.

  

Feedback van de deelnemers :

“Ik heb de feedback van de belanghebbenden erg gewaardeerd. Het was boeiend om te weten waar we als organisatie staan.” (Staflid)

“Ik sta er op u te zeggen dat het co-creatie traject de zaken duidelijk in beweging heeft gebracht ! Waarvoor dank.” (Diensthoofd)

“De medewerkers hebben tijdens de grote vakantie heel hard gewerkt in hun werkgroepen aan de acties en met een mooi resultaat. Het traject werd bij deze afgerond met nog een aantal heel specifieke doelen die in de teams verder zullen uitgewerkt worden. (Directeur)

Bijzonder gewaardeerd: “De goede timing, en de focus op het creëren van ruimte voor inbreng van de deelnemers. Ik vond het in alle opzichten geslaagd.” (Deelnemer en lid Raad van Bestuur)

“Mijn doel om op participatieve manier mensen en organisaties te betrekken bij ons beleidsplanningsproces is geslaagd. Er is nu een grote bereidheid tot samenwerking. We kunnen nog meer gebruik maken van de know how van andere partners.” (Directeur)

“Fijn dat je zoveel betrokkenheid voelt van alle deelnemers. Zij vinden het duidelijk de moeite waard om richting te geven aan onze werking en onze ploeg. Ik voelde veel waardering. Ik kreeg ook een heleboel nieuwe inzichten aan de hand van deze beleidsdagen.” (Staflid)

“Het was zeer zinvol om als medewerker ook je zegje te mogen doen en betrokken te worden bij de opmaak van een nieuw beleidsplan. Bottom-up werk = top !” (Staflid)

“We zullen hiermee een gericht en genuanceerd beleidsplan kunnen opstellen dat aan de noden van verschillende klanten en partners beantwoordt.” (Staflid)

 Training van oplossingsgerichte communicatie en samenwerkingsvaardigheden.
Een gedragen toekomstvisie en strategie vormen.
Betrokkenheid bij verandering.
Constructieve samenwerking tussen afdelingen.
Communicatie en samenwerking optimaliseren.Progressie gerichte coaching.Persoonlijke organisatie(Blijven) Leren in organisaties.Referenties.Werkwijze ? Wie is ?